Phương thức thanh toán

Chúng tôi chỉ chấp nhận phương thức thanh toán cod. thanh toán trực tiếp khi nhận và kiểm tra hàng